Smutna wiadomość dotarła do nas mieszkańców Małego Dobrzenia w dniu 05-03-2021 zmarł Nasz Hajni Henryk Waindok.
Wielki Człowiek zasłużony dla sołectwa Dobrzeń Mały i całej gminy.
Człowiek bardzo przyjazny i o wielkim autorytecie. Wielce zasłużony dla Dobrzeńskiej Straży Pożarnej. to za jego staraniem strażacy z Dobrzenia Małego zdobywali największe sukcesy w sportach pożarniczych. Był cenionym międzynarodowym sędzią w sportach pożarniczych. To za jego staraniem powstała piękna remiza strażacka, która służy nam do dziś, piękne boisko sportowe z bieżnią do sportów pożarniczych i wiele innych. Działał do ostatnich dni w radzie sołeckiej. Wielki i oddany człowiek był bardzo skromny, mało mówił o sobie ale zawsze wychwalał innych.
Niech mu Pan Bóg da mu Wieczny Odpoczynek