W 1934 roku rozpoczęto wymianę zboża na mąkę ( w Małym Dobrzeniu był wyłącznie śrutownik). Mąkę przywoził Karol Piechota samochodem ciężarowym z młyna swojego szwagra Józefa Gieroka, który był właścicielem młyna w Popielowie. Transakcja ta była po to robiona , żeby gospodarze nie musieli jeździć ze zbożem do Popielowa, dlatego udogodnienie takie było ludziom na rękę. Gospodarze przywozili do młyna w Małym Dobrzeniu zboże i w zamian otrzymywali mąkę. Za 50 kg zboża 36 kg mąki + pewna dopłata. Trwało to do 1945 roku. Po wojnie do 1950-51 jedynie śrutowano dla ludności, gdyż sytuacja polityczna była trudna – młyny upaństwowiono i tak ojciec Karol Piechota zamknął interes w 1951r. Po tym okresie G.S. Chróścice wydzierżawił pomieszczenia na skup zboża od rolników, zatrudniając swojego pracownika. W 1960r. umowa została wypowiedziana i pomieszczenie dawnego młyna spełniało rolę sali, w której wielu mieszkańców Małego Dobrzenia urządzało weselne przyjęcia. W latach 1993-98 włoski producent płytek ceramicznych wybrał sobie to miejsce na salon Laura by Marazzi. Śrutownik został wkomponowany w ceramiczny wystrój wnętrza, stanowiąc ciekawy element dekoracyjny. Po tym okresie młyn został zdemontowany i przekształcony w mieszkanie. Pozostałościami po młynie niestety nikt nie był zainteresowany z właścicielami czynnych młynów i muzeów włącznie.