Wywiad z Henrykiem Waindokiem- VII 2000 r.

Wszystkie osiągnięcia i sukcesy jakie odnieśli nasi strażacy z Dobrzenia Małego były możliwe tyko i wyłącznie dzięki ich ogromnej pracy. Przypomnę, że cały obiekt straży w większości został wzniesiony rękami tych ludzi, ogrom prac wykonali także przy budowie boiska. Tym chłopakom nie można było odmówić ambicji i woli pracy. Zawsze przyświecała nam idea, by pozostawić po sobie coś, co będzie służyło nam wszystkim. Nasze największe sukcesu w zawodach sportowo-pożarniczych to: siedmiokrotne mistrzostwo województwa, dwukrotne mistrzostwo w zawodach strefowych, w zawodach krajowych II, III i XIV miejsce. Na arenie międzynarodowej na olimpiadach pożarniczych w 1989r. w Warszawie i w 1993 w Berlinie- złote medale, w 1997r. w Danii- medal srebrny. W mistrzostwach Dolnej Austrii spośród drużyn zagranicznych zajęliśmy I miejsce. Jednak mimo znaczących sukcesywnie zdobyliśmy jeszcze mistrzostwa Polski, chociaż w krajowych eliminacjach do zawodów międzynarodowych, kilkakrotnie wygrywaliśmy ze wszystkimi.

Czytaj więcej: Bogu na chwałę - ludziom na pożytek