W sobotę 23-04-2019 Druhny i Druhowie z OSP w Dobrzeniu Małym zebrali się na Walnym Zebraniu aby podsumować miniony rok. Zebranie rozpoczął Prezes Józef Schwierz. Zebranie rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia zmarłego druha Józefa Twardawskiego. Na zebraniu obecni byli też zaproszeni goście: Wójt Gminy Piotr Szlapa, Prezes Zarządu Gminnego – Rafał Kołodziej, opiekun gminny z Komendy Miejskiej PSP w Opolu – Sławomir Wasilkowski, oraz Sołtys wsi Jan Kołodziej.
Zebranie poprowadził Jerzy Słota. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności w 2018 r. i przedstawiono plany na nowy rok. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali strażakom za wkład pracy i życzyli strażakom dalszych sukcesów.
Ostatnim punktem zebrania były życzenia i gromkie Sto Lat dla Prezesa OSP Józefa Schwierza z okazji obchodzonych urodzin.
My też życzymy druhnom i druhom powodzenia w zawodach i tradycyjne tyle samo powrotów co wyjazdów.