Strażacy z Dobrzenia Małego dniu 4 maja podczas mszy św. Za strażaków  poświecili figurkę św. Floriana patrona strażaków,

która została zakupiona z środków własnych i wsparciu darczyńców. Malowaniem frontu strażnicy i oświetleniem zajęli się nasi strażacy.

Obudowę figurki wykonała firma „Protech” z Chróścic, nie odpłatnie. Montaż całości nastąpił 15 czerwca 2012 przez strażaków z naszej OSP.

Dziękujemy wszystkim którzy pomagali finansowo i pracowali społecznie przy upiększeniu naszej strażnicy i wsi.