O tym fakcie czytamy w piśmie z dnia 16 V 1980 r., w którym Wojewoda Opolski wydaje decyzję o przeniesieniu zabytkowego kościoła z Rogów gm. Niemodlin do Dobrzenia Małego, oraz w piśmie z dnia 4 marca 1981 r. w którym parafia Dobrzeń Wielki zwraca się do Urzędu Wojewódzkiego o zezwolenie na kupno działki 0,0937 ha przy ul. Piaskowej w Dobrzeniu Małym. Z niewiadomych przyczyn kościół  nie został przeniesiony.