Na podstawie spisów i danych z ksiąg parafialnych stwierdzono w Dobrzeniu Małym w roku:

  • 1855 – 409 mieszkańców
  • 1861 – 481 katolików i 1 ewangelik, 64 budynki
  • 1885 – 523  katolików i 8 ewangelików, 84 budynki
  • 1953 – 802 katolików
  • 1968 – 980 mieszkańców
  • 1986 – 900 mieszkańców
  • 2006 – 578 mieszkańców i 191 rodzin