foto1
Example 1
foto1
Example 2
foto1
Example 3
foto1
Example 4
foto1
Example 5

+48 506910356
dm@dobrzenmaly.pl
KontaktOBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 27 marca 2023r.

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

SOŁECTWA DOBRZEŃ MAŁY

       

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r.

poz. 40) stosownie do §8 i §14 ust.1 i 4 Statutu sołectwa Dobrzeń Mały, stanowiącego załącznik nr 5

do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie

nadania statutów sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004r. Nr 9, poz.171),

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwołuje

w dniu 26 kwietnia 2023r. o godz.18:00

(drugi termin: godz. 18:10)
 zebranie stałych, uprawnionych do głosowania  mieszkańców

 Sołectwa DOBRZEŃ MAŁY

w celu przeprowadzenia
wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
na lata 2023-2027.

Zebranie odbędzie się w Sali Wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Dobrzeniu Małym, ul. Opolska 113.

Do udziału w zebraniu zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Sołectwa Dobrzeń Mały,

którzy najpóźniej w dniu 26 kwietnia 2023r. ukończą 18 lat.

 

Proponowany porządek dzienny zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Sprawozdanie Sołtysa z działalności w okresie minionej kadencji.
  4. Wyłonienie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  5. Wybory Sołtysa (głosowanie tajne).
  6. Wybory Rady Sołeckiej.
  7. Sprawy różne dotyczące sołectwa, dyskusja.            

                        WÓJT

                                                                                                                                                       Piotr Szlapa

ZEGAR

Wednesday, 17 July 2024

Licznik Odwiedzin

00431617
Dzisiaj
Wczoraj
Razem
334
280
431617

Your IP: 34.204.198.73
2024-07-17

Pogoda u nasCopyright © 2024 Copyright Dobrzeń Mały Rights Reserved.