PROWOD Sp. z o. o.podał do wiadomości, że zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE DOBRZEŃ WIELKI – NOWE TERMINY

,,W nawiązaniu do informacji z dnia 4 września informujemy, że Prowod Sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach:

29.09.2020 r. / Wtorek / – miejscowości Kup i Dobrzeń Mały
30.09.2020 r. / Środa / – miejscowość Dobrzeń Wielki (w tym również Os. Energetyk)
02.10.2020 r. / Piątek / – miejscowość Chróścice

Jednocześnie informujemy, że zbiórce nie będą podlegały elektroodpady oraz opony, które można na dotychczasowych zasadach oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Chróścicach.

Dodatkowo przypominamy, iż wszelkie ważne informacje dotyczące usług komunalnych oraz działalności wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy mogą Państwo otrzymywać bezpośrednio na swój telefon poprzez darmową aplikację mobilną spółki Prowod. Ustawiając w aplikacji w bardzo prosty sposób obszar, w którym się mieszka, będą Państwo otrzymywać przypomnienia o przygotowaniu i wystawieniu odpowiednich pojemników."